مصدر الهبات

Modifier

توضيح طريقة الاصرف

القيمة

مصدر الهبات

التاريخ

Festival Web Design250,000Société PIXELS22/03/2012
1690,000500,000société APPTIV23/03/2012
760,000Versement espèce18/07/2012
180,000Versement espèce13/09/2012
Divers Actions200,000Versement espèce30/10/2013
3430,000200,000Versement espèce28/11/2013
2430,000Institut Français de Tunisie03/12/2013
200,000Versement espèce18/12/2013
400,000Institut Français de Tunisie25/01/2013
Festival des Arts Numériques400,000Institut Français de Tunisie16/05/2013
500,000Anis Mzali04/07/2013
30,000Versement espèce05/07/2013
1500,000compte culturel09/07/2013
20,000Versement espèce09/07/2013
Festival des Arts Numériques600,000Versement espèce03/03/2014
2000,000Société CEREALIS13/06/2014
1500,000Computer Graphic (C.G.S)25/06/2014
12000,000500,000Frech Production26/06/2014
500,000Digital Mania31/07/2014
1500,000Computer Graphic (C.G.S)31/07/2014
3500,000Computer Graphic (C.G.S)31/07/2014
200,000Société Mille et une image01/082014
1200,000Société Wezign Com26/09/2014
500,000Anis Mzali20/10/2014
Festival Tahrik3500,000Centre National du Cinema de l’Image15/12/2014
390,000Chambre Nationale Syndical Infotica22/12/2014
7390,0003500,000Centre National du Cinema de l’Image29/12/2014
Festival des Arts Numériques1000,000مؤسسة سفير « Saphir »13/02/2015
800,000مؤسسة « Morbiket »13/02/2015
600,000مؤسسة « Morbiket »25/02/2015
2000,000Computer Graphic (C.G.S)06/03/2015
18840,000100,000مؤسسة GAMCSPHERE16/03/2015
500,000DIGITAL MANIA16/03/2015
300,000Computer Graphic (C.G.S)12/05/2015
300,000Daldoul Maher15/05/2015
1100,000Frech Production29/05/2015
300,0003D Print02/06/2015
300,000مؤسسة سفير « Saphir »05/06/2015
500,000مؤسسة سفير « Saphir »05/06/2015
150,000مؤسسة Folimania09/06/2015
300,000Digital Mania09/06/2015
350,000Versement espèce10/06/2015
170,000Versement espèce18/06/2015
3500,000Versement espèce23/06/2015
600,000Versement espèce26/06/2015
400,000Versement espèce10/07/2015
820,000Versement espèce18/09/2015
750,000Versement espèce21/09/2015
4000,000OUREDOO TUNISIE05/10/2015
Festival des Arts Numériques500,000Versement espèce31/10/2016
10300,0009800,000المعهد الفرنسي بتـــونس09/11/2016
Festival Tahrik3000,000Centre National du Cinema et Image10/11/2016
6000,0003000,000Centre National du Cinema et Image19/12/2016
Evènement « Sghirek Yetfanen »3000,000Centre National du Cinema et Image30/01/2019
7000,0004000,000Centre National du Cinema et Image30/10/2019
Evènement « Global Game Jam »1000,600Sport et loisir26/02/2019
7000,6001000,000Toumi Fethi Ghazi18/03/2019
1000,000Société Pest Ster25/03/2019
1000,000Société BM REST12/04/2019
3000,000Société Orange Tunisie20/08/2019
Evènement « Sghirek Yetfanen »200,000Pharmacie Boughzala18/03/2020
200,000
Evènement « Sghirek Yetfanen »5000,000Centre National du Cinema et Image10/03/2022
Préparation Sommet de la Francophonie11207,000L’ambassade de France10/11/2022
26078,000
14871,000L’ambassade de France09/01/2023